Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:06 | 25/06/2022
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
37/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Nhiều mây
Ngày/Đêm
38/ 27°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

997 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

997 mb

Gió

1.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

999 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

999 mb

Gió

1.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:43
Mưa vừa
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 29°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:42
Thấp/Cao

24°/38°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0.2