Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 18:29 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
20/ 16°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
11/ 11°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:35 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
10/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:49
Nhiều mây
Ngày/Đêm
12/ 11°
Sáng/Tối
9/ 11°
Áp suất

1020 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
10/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:50
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 13°
Sáng/Tối
11/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:51
Nhiều mây
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1019 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:53
Mưa nhẹ
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:36 17:45
Thấp/Cao

19°/27°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0