Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:49
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:48
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:39
Mưa cường độ nặng
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 31°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:52
Thấp/Cao

22°/31°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.25 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0