Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:28 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
18.3/ 17.2°
Sáng/Tối
14.8/ 19.3°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19.8°
Sáng/Tối
17.2/ 21.1°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.1/ 18.5°
Sáng/Tối
19.1/ 19.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 21.6°
Sáng/Tối
18.8/ 22.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21.2°
Sáng/Tối
21.8/ 21.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16.4/ 13.2°
Sáng/Tối
18.6/ 14.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13.8/ 13.5°
Sáng/Tối
11.9/ 13.1°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 17.9°
Sáng/Tối
13.5/ 20.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
27.7/ 21.3°
Sáng/Tối
17.7/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.7/ 24.8°
Sáng/Tối
20.4/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:04
Mây thưa
Ngày/Đêm
33/ 24.3°
Sáng/Tối
22.5/ 27.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:05
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.3/ 24°
Sáng/Tối
23.8/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22.8°
Sáng/Tối
22.3/ 22.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.5/ 22°
Sáng/Tối
22/ 21.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19.6/ 18.1°
Sáng/Tối
19.6/ 18.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:06
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 18.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:22 18:01
Thấp/Cao

17.1°/23.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.35 km/giờ

Điểm ngưng

14.5 °C

Chỉ số UV

1.43