Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:36 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 16°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 13°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
13/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:17
Mưa nhẹ
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 32°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:16
Thấp/Cao

23°/32°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0