Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:54 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 24°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 18°
Sáng/Tối
24/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 21°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:12
Thấp/Cao

21°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0