Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:58 | 20/04/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 26.7°
Sáng/Tối
23.3/ 35°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.8/ 23.5°
Sáng/Tối
24.5/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 22.1°
Sáng/Tối
23.6/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.5°
Sáng/Tối
22.6/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 36.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.2/ 28.3°
Sáng/Tối
25.1/ 38.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34.7/ 28°
Sáng/Tối
25.1/ 38.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
37.5/ 29.4°
Sáng/Tối
25.5/ 39.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:22
Bầu trời quang đãng
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 36.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:18
Thấp/Cao

24.7°/36.8°

Độ ẩm

35%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

18.1 °C

Chỉ số UV

3.94