Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:21 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:37
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0