Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:46 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 33.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây

22:00

30.5°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
1.77 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây

01:00

28.3°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.05 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.84 km/giờ

07:00

27.2°C / 29.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.44 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.32 km/giờ

13:00

28.8°C / 32.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.09 km/giờ

16:00

31.2°C / 36.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
0.24 km/giờ

19:00

28.9°C / 31.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.04 km/giờ

22:00

27.9°C / 30.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.1°
Sáng/Tối
25.9/ 31.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa nhẹ

01:00

27°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
0.9 km/giờ

04:00

25.9°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.14 km/giờ

07:00

27.6°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
0.96 km/giờ

10:00

29.7°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.92 km/giờ

13:00

31.9°C / 36.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
1.05 km/giờ

16:00

31.3°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.82 km/giờ

19:00

29°C / 31.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
0.46 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.19 km/giờ
Ngày/Đêm
27.3/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 33.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Mưa vừa

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.21 km/giờ

04:00

25.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.39 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.32 km/giờ

10:00

27.9°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
0.94 km/giờ

13:00

31.2°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
0.81 km/giờ

16:00

33.2°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.45 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
0.73 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.13 km/giờ
Ngày/Đêm
32.2/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 32.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa nhẹ

01:00

26.7°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.48 km/giờ

04:00

26.1°C / 27.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.29 km/giờ

07:00

27.5°C / 27.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.86 km/giờ

10:00

32.9°C / 39.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
0.27 km/giờ

13:00

35.5°C / 42.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
1.16 km/giờ

16:00

32.6°C / 39.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.31 km/giờ

19:00

29.5°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.54 km/giờ

22:00

27.2°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.62 km/giờ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:41
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.32 km/giờ

04:00

26.7°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.39 km/giờ

07:00

28°C / 30.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.12 km/giờ

10:00

32.7°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
0.39 km/giờ

13:00

34.5°C / 40.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
1.16 km/giờ

16:00

31.9°C / 38.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.12 km/giờ

19:00

27.8°C / 32.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
0.84 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Thấp/Cao

25.1°/31.1°

Độ ẩm

69%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

0