Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:49 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Mưa vừa

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.73 km/giờ

13:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
1.26 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.99 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.56 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.34 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
1 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.72 km/giờ

10:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
0.64 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
0.53 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.56 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
0.79 km/giờ

22:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.46 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:45
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
98%
0.26 km/giờ

04:00

22°C / 22°C
Mây cụm Mây cụm
98%
0.45 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
96%
0.55 km/giờ

10:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
1.32 km/giờ

13:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.48 km/giờ

16:00

27°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
1.32 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.84 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
0.69 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:44
Mưa vừa

01:00

22°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
96%
1.05 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
96%
1.07 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
94%
1.08 km/giờ

10:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.33 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.55 km/giờ

16:00

27°C / 31°C
Mưa vừa Mưa vừa
83%
1.19 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
0.73 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:43
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
92%
1.06 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.15 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
90%
0.84 km/giờ

10:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
1 km/giờ

13:00

30°C / 33°C
Mây thưa Mây thưa
56%
2.38 km/giờ

16:00

29°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
63%
1.71 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.4 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
91%
0.88 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:42
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
93%
0.31 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
94%
0.37 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
89%
0.32 km/giờ
Huyện Cao Phong
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:47
Thấp/Cao

22°/25°

Độ ẩm

99%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

5.42 km

Gió

0.28 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết