Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 23/06/2024
Thấp/Cao
25.5/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.6/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.9/ 28.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.4/ 28.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
6.49 km
Áp suất

1007 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.1/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25.3°/28.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.01