Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:04 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.4/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 25.7°
Sáng/Tối
25.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 26.1°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.7/ 24.5°
Sáng/Tối
25.4/ 25.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.4/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24.1°
Sáng/Tối
23.3/ 24.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 30.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.7/ 27.5°
Sáng/Tối
25.2/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 32.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

26.1°/35.5°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26.9 °C

Chỉ số UV

5.61