Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:22 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24.3°
Sáng/Tối
24.4/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
24.4/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 31.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 24.6°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.2°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.8/ 24°
Sáng/Tối
22.8/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 30°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

24.3°/32.6°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

3.73