Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:03 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.3/ 31.2°
Sáng/Tối
27.2/ 35.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.9/ 35.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
37/ 29°
Sáng/Tối
28.9/ 35.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 31.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

28.8°/37.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0