Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:29 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 27.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28.5/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.2/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27°
Sáng/Tối
27.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.3/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.2°
Sáng/Tối
26.2/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 26.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.1/ 27°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
27.2/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.4°
Sáng/Tối
26.4/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.7°
Sáng/Tối
26.9/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa cường độ nặng 27.4°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 30.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25.2°/30.8°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0