Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:39 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.5/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 31.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.8/ 25.4°
Sáng/Tối
25.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 31.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây rải rác 29.7°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.1°/32.3°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

2.42