Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:38 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
27/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 24.8°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.4/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 26.8°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mưa nhẹ 29.7°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

24.8°/30.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.7 °C

Chỉ số UV

0