Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:38 | 03/12/2023
Thấp/Cao
24.3/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.7/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
29.3/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33.6/ 33.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.2/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 25°
Tầm nhìn
7.32 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 3 phút trước
Mưa nhẹ 25°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.2°/34°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0