Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:34 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.8/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 25.3°
Sáng/Tối
23.6/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 30.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.6°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

25°/33.8°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0