Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:51 | 14/04/2024
Ngày/Đêm
36.6/ 29.2°
Sáng/Tối
27.5/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 34.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
37.4/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 33.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

8.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.8°
Sáng/Tối
29/ 35.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 36.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.1°
Sáng/Tối
28.1/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 36.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.5°
Sáng/Tối
27.8/ 36.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:04
Mây cụm
Ngày/Đêm
35.3/ 29.1°
Sáng/Tối
27.2/ 37.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.7/ 28.5°
Sáng/Tối
27.9/ 35.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 29.7°
Sáng/Tối
27.8/ 36.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.5/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 37.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:04
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.2/ 36.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:04
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.1/ 29.2°
Sáng/Tối
28.1/ 34.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 36.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:05
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 29.9°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:04
Thấp/Cao

27.8°/39.3°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0