Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:55 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.1/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.3/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.2°
Sáng/Tối
27.2/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.3°
Sáng/Tối
26.4/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.7°
Sáng/Tối
26.6/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
26.3/ 27.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.1°
Sáng/Tối
26.8/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.8/ 27.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 26.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.4°
Sáng/Tối
26.7/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Mây rải rác 27.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 29.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

25.8°/30.3°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.14 km/giờ

Điểm ngưng

23.2 °C

Chỉ số UV

0