Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:31 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 30.7°
Sáng/Tối
28.2/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 30.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 32.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.7°
Sáng/Tối
26.3/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.3°
Sáng/Tối
26.2/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.1/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.9/ 25.5°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 29.4°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

26.4°/37.9°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0.83