Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.5/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.9/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 29.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.8°
Sáng/Tối
25/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 28.4°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.4°/34.4°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0