Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:31 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.5°
Sáng/Tối
24/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 28.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.3°/32.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

1.53