Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:29 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.8/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 31.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 24.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24.7/ 25.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 32.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Thấp/Cao

24.9°/32.8°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.14 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

3.36