Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:37 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
32.5/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.2/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.2/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 31.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
24.6/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 33.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.7°
Sáng/Tối
24.8/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25.9/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23.7/ 30.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26°
Sáng/Tối
23.3/ 31.2°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 24 phút trước
Mây rải rác 26.9°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

25°/34.9°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0