Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:58 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.7/ 30.3°
Sáng/Tối
27.7/ 34.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
28.8/ 34.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35.1/ 29.3°
Sáng/Tối
28.7/ 34.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
27.4/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.1/ 28.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.2°
Sáng/Tối
25.6/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:16
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 26.3°
Sáng/Tối
23.5/ 30.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
25.4/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 2 phút trước
Nhiều mây 31.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:15
Thấp/Cao

28.8°/36.4°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0