Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:20 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.2/ 25.4°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

07:00

26.4°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
2.75 km/giờ

10:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.87 km/giờ

13:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.51 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.98 km/giờ

19:00

25.7°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
2.82 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.3 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 25.8°
Sáng/Tối
24.8/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:17
Mưa vừa

01:00

25.3°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.89 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.42 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.18 km/giờ

10:00

28.1°C / 32.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
4.05 km/giờ

13:00

28.6°C / 32.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.5 km/giờ

16:00

26.1°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.06 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
0.92 km/giờ

22:00

25.6°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.4/ 26.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

25.5°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.32 km/giờ

04:00

24°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
0.96 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
0.87 km/giờ

10:00

29.2°C / 32.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.42 km/giờ

13:00

30.9°C / 34.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
4.02 km/giờ

16:00

27.6°C / 27.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
2.48 km/giờ

19:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
2.01 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
1.17 km/giờ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.5/ 24.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

24.6°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.15 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.69 km/giờ

07:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.5 km/giờ

10:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
3.64 km/giờ

13:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.38 km/giờ

16:00

25°C / 25.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
1.67 km/giờ

19:00

24.7°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.67 km/giờ

22:00

24.2°C / 24.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.85 km/giờ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 26.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa

01:00

24.3°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
0.99 km/giờ

04:00

24.3°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
0.45 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
0.87 km/giờ

10:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.23 km/giờ

13:00

28.9°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.99 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
86%
3.39 km/giờ

19:00

24.8°C / 25.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.68 km/giờ

22:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.32 km/giờ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ

01:00

24.3°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.57 km/giờ

04:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.94 km/giờ
Đã cập nhật 27 phút trước
Mây thưa 26.1°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.9°/28.6°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

0.01