Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:53 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 30°
Sáng/Tối
27/ 32.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.9°
Sáng/Tối
27.5/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.3/ 28.2°
Sáng/Tối
28.4/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.7/ 34.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.5/ 28.7°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28.4°
Sáng/Tối
27.5/ 33.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.2/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:12
Mưa vừa
Đã cập nhật 21 phút trước
Mây thưa 30.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 37.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:09
Thấp/Cao

27.5°/36.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0