Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:38 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.2°
Sáng/Tối
24.8/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 25.9°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 28.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
23.2/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.1/ 30.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:29
Thấp/Cao

24.2°/32.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

4.8