Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:12 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
33/ 25.7°
Sáng/Tối
26/ 27.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ

04:00

25.8°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.16 km/giờ

07:00

25.3°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.84 km/giờ

10:00

30.3°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.81 km/giờ

13:00

34.6°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
51%
0.14 km/giờ

16:00

28.6°C / 31.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
4.02 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
2.68 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.69 km/giờ
Ngày/Đêm
33/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa

01:00

25.1°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.33 km/giờ

04:00

24.9°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.43 km/giờ

07:00

25°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
87%
1.89 km/giờ

10:00

30.8°C / 34.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.66 km/giờ

13:00

32.1°C / 37.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.04 km/giờ

16:00

30.2°C / 35.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.11 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.78 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
0.97 km/giờ

04:00

24.1°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.9 km/giờ

07:00

25.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.92 km/giờ

10:00

29.2°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.64 km/giờ

13:00

32.2°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
0.27 km/giờ

16:00

29.4°C / 33.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.25 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.47 km/giờ

22:00

25.7°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.8°C / 25.6°C
Mây cụm Mây cụm
90%
1.13 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.7°C
Mây cụm Mây cụm
91%
1.97 km/giờ

07:00

25.5°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
89%
1.65 km/giờ

10:00

30.5°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
65%
0.74 km/giờ

13:00

31.7°C / 34.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.56 km/giờ

16:00

31°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
64%
2.44 km/giờ

19:00

25.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.39 km/giờ

22:00

25.2°C / 25.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
2.14 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 26.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.5°/34.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0