Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:50 | 22/04/2024
Thấp/Cao
28.4/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.7/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.9/ 29.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.2/ 36°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
39.6/ 39.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38.5/ 38.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
31.3/ 31.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.6/ 29.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 32.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:05
Thấp/Cao

27.1°/39.5°

Độ ẩm

67%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.81