Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
31.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.1/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.8°
Sáng/Tối
23.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 30.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 31.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 26.5°
Sáng/Tối
24.1/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 30.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.4/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25°
Sáng/Tối
25.2/ 32.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.4°/31.2°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.91 km/giờ

Điểm ngưng

22.9 °C

Chỉ số UV

7.73