Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:31 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
34.6/ 30.2°
Sáng/Tối
27.2/ 34.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.5/ 29.6°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.2/ 29.2°
Sáng/Tối
27.4/ 35.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 29.8°
Sáng/Tối
27/ 35.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:12
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:13
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Mưa nhẹ 30.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:10
Thấp/Cao

27.3°/38.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.42 km/giờ

Điểm ngưng

23.5 °C

Chỉ số UV

0