Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:11 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
30.4/ 25.9°
Sáng/Tối
26.1/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.5°
Sáng/Tối
24.8/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 32.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 33.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 32.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
23.6/ 32.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
24.2/ 31.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 24.5°
Sáng/Tối
24.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 24°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.7°
Sáng/Tối
23.8/ 31.2°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 24.8°
Sáng/Tối
22.9/ 30.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Thấp/Cao

24.1°/33.9°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.41 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

0