Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:59 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
29.8/ 25.9°
Sáng/Tối
25.5/ 31.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 24.5°
Sáng/Tối
25.8/ 24.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.7/ 24.3°
Sáng/Tối
24/ 24.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 25.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 25.1°
Sáng/Tối
24.3/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 27.1°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 25.4°
Sáng/Tối
25/ 25.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:20
Thấp/Cao

24.9°/32.7°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

5.66 km

Gió

3.33 km/giờ

Điểm ngưng

27.1 °C

Chỉ số UV

0.5