Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:57 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 25.4°
Sáng/Tối
24.8/ 30.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24.9/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 24.7°
Sáng/Tối
23.8/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.7°
Sáng/Tối
23.5/ 32.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.5/ 32.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.9/ 27°
Sáng/Tối
24.2/ 33.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 33°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23.2°/33.3°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.79 km/giờ

Điểm ngưng

23.9 °C

Chỉ số UV

8.32