Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:16 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.7/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.6/ 24.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.9/ 24.2°
Sáng/Tối
23.1/ 26.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 28.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Thấp/Cao

24.6°/26.7°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0.08