Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:09 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 26.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ

07:00

24.2°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
4.48 km/giờ

10:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.22 km/giờ

13:00

28.7°C / 31.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
1.16 km/giờ

16:00

28°C / 30.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.96 km/giờ

19:00

26.6°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.37 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.75 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa vừa

01:00

24.9°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.29 km/giờ

04:00

24.2°C / 24.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.88 km/giờ

07:00

24.5°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.53 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.48 km/giờ

13:00

32.4°C / 36.3°C
Mây cụm Mây cụm
58%
0.65 km/giờ

16:00

32.4°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
56%
0.79 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.34 km/giờ

22:00

25.3°C / 25.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
1.67 km/giờ
Ngày/Đêm
30.9/ 24.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.98 km/giờ

04:00

24.3°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.82 km/giờ

07:00

24°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.44 km/giờ

10:00

29.7°C / 32.1°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.24 km/giờ

13:00

31.2°C / 35.6°C
Mây cụm Mây cụm
63%
2.09 km/giờ

16:00

30.5°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
0.63 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.75 km/giờ

22:00

25°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.31 km/giờ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
1.92 km/giờ

04:00

24.4°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.53 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.7°C
Mây cụm Mây cụm
88%
2.23 km/giờ

10:00

29.4°C / 33.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
69%
1.64 km/giờ

13:00

32°C / 36.6°C
Mây cụm Mây cụm
58%
1.69 km/giờ

16:00

30.6°C / 35.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
1.36 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.65 km/giờ

22:00

25.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.52 km/giờ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
0.5 km/giờ

04:00

24°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.96 km/giờ

07:00

24.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.53 km/giờ

10:00

26.6°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.83 km/giờ

13:00

30.5°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
1.12 km/giờ

16:00

30.2°C / 34.1°C
Mây cụm Mây cụm
65%
3.03 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.47 km/giờ

22:00

25.5°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.01 km/giờ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.1/ 31.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 25.5°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.94 km/giờ

04:00

24.7°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.86 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.8°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

23.1°/32.3°

Độ ẩm

96%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.21 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0