Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:20 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 29.2°
Sáng/Tối
27.8/ 34.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Nhiều mây

01:00

30.5°C / 35.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
3.4 km/giờ

04:00

28.8°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.66 km/giờ

07:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.21 km/giờ

10:00

33.1°C / 38.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.48 km/giờ

13:00

36.3°C / 41°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
2.56 km/giờ

16:00

34.6°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.47 km/giờ

19:00

31.2°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
4.49 km/giờ

22:00

29.2°C / 34.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.67 km/giờ
Ngày/Đêm
35/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ

01:00

28.5°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.86 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.95 km/giờ

07:00

29°C / 33.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.24 km/giờ

10:00

33.2°C / 38.3°C
Mây cụm Mây cụm
54%
3.44 km/giờ

13:00

36.7°C / 41.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
46%
2.17 km/giờ

16:00

35.9°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
50%
3.92 km/giờ

19:00

31°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
5.17 km/giờ

22:00

28.6°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.33 km/giờ
Ngày/Đêm
32.3/ 27°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa

01:00

28.7°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.96 km/giờ

04:00

25.6°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.35 km/giờ

07:00

27.4°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.29 km/giờ

10:00

32.6°C / 37.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
58%
3.37 km/giờ

13:00

33.7°C / 38.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
53%
2.32 km/giờ

16:00

32.3°C / 37.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
2.54 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
4.11 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
5.04 km/giờ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29.9°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa

01:00

24.2°C / 25.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
2.53 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
0.28 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
1.81 km/giờ

10:00

29.4°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
0.93 km/giờ

13:00

30.5°C / 34.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
4.08 km/giờ

16:00

29.3°C / 33.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.12 km/giờ

19:00

27.5°C / 30.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.05 km/giờ

22:00

25.8°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.97 km/giờ
Ngày/Đêm
26/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 28.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ

01:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.46 km/giờ

04:00

24.8°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.95 km/giờ

07:00

26°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
1.14 km/giờ

10:00

26.2°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.17 km/giờ

13:00

28.7°C / 31.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
4.39 km/giờ

16:00

28.8°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
4.24 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
2.83 km/giờ

22:00

25.3°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.84 km/giờ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.5°/36°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.5 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0