Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:41 | 20/04/2024
Thấp/Cao
27.1/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.3/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.7/ 28.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
34.8/ 34.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
38/ 38.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
35.5/ 35.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.2/ 29.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 27.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 28.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:07
Thấp/Cao

26.7°/39°

Độ ẩm

57%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

18.2 °C

Chỉ số UV

2.66