Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.3°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.1/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 24.1°
Sáng/Tối
24.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 24.2°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.6°
Sáng/Tối
23.7/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 24.5°
Sáng/Tối
23.7/ 31.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.2°
Sáng/Tối
25.5/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Nhiều mây 30.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Thấp/Cao

24°/31.8°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.6 °C

Chỉ số UV

6.59