Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:26 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
30.4/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 25.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 24.4°
Sáng/Tối
25.1/ 24.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.7/ 24.9°
Sáng/Tối
24.7/ 24.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26°
Sáng/Tối
26/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 25.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 37.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.3°/30.2°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.68 km/giờ

Điểm ngưng

27.6 °C

Chỉ số UV

1.57