Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.6/ 26.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ

13:00

30.5°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
4.85 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
5.19 km/giờ

19:00

27.4°C / 30.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.75 km/giờ

22:00

25.1°C / 26.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
3.99 km/giờ
Ngày/Đêm
30.5/ 24.8°
Sáng/Tối
24.7/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa

01:00

26°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.85 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
87%
3.8 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.5°C
Mây cụm Mây cụm
89%
2.59 km/giờ

10:00

29.3°C / 34.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.94 km/giờ

13:00

30.4°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
3.76 km/giờ

16:00

29.1°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
3.77 km/giờ

19:00

25.2°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.71 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.41 km/giờ
Ngày/Đêm
31.7/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 27.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ

01:00

24.9°C / 24.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.36 km/giờ

04:00

23.9°C / 24.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.11 km/giờ

07:00

25.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.74 km/giờ

10:00

30.4°C / 34.9°C
Mây cụm Mây cụm
67%
5.65 km/giờ

13:00

31.9°C / 36.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
59%
4.17 km/giờ

16:00

30.8°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
4.23 km/giờ

19:00

25.4°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
3.29 km/giờ

22:00

24.7°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
89%
2.86 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24.2°
Sáng/Tối
24.1/ 29.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa

01:00

24.8°C / 25.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.45 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.31 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.56 km/giờ

10:00

28.5°C / 32.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.29 km/giờ

13:00

32°C / 36.5°C
Mây cụm Mây cụm
62%
2.61 km/giờ

16:00

29.8°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
73%
1.44 km/giờ

19:00

25.1°C / 26.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
3.27 km/giờ

22:00

24.2°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.56 km/giờ
Ngày/Đêm
28.2/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ

01:00

24.7°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.2 km/giờ

04:00

24.7°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.2 km/giờ

07:00

25.4°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.61 km/giờ

10:00

28.9°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.26 km/giờ

13:00

29.1°C / 34.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.58 km/giờ

16:00

28.2°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.2 km/giờ

19:00

25.9°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.82 km/giờ

22:00

25°C / 24°C
Mây cụm Mây cụm
93%
2.61 km/giờ
Ngày/Đêm
28.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 26.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ

01:00

23.6°C / 24.3°C
Mây cụm Mây cụm
93%
1.97 km/giờ

04:00

23.8°C / 24.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.06 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.87 km/giờ

10:00

28.1°C / 32°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
3.73 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Thấp/Cao

23.4°/31.5°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.74 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

6.59