Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:45 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 24°
Sáng/Tối
24.6/ 27.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.4/ 27.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 24.4°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24/ 28.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 24.2°
Sáng/Tối
23.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.1/ 30.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 24.7°
Sáng/Tối
23.4/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 29.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:35
Thấp/Cao

23.1°/30.8°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.3 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

4.69