Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 15:40 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 24.1°
Sáng/Tối
25.2/ 25.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 25.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25.1/ 25.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.8°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
25.1/ 27.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 26.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.1°/29.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.99 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0.53