Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:53 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
27.3/ 27.4°
Sáng/Tối
26.9/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.3°
Sáng/Tối
28.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 28.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.7°
Sáng/Tối
27.4/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
27.9/ 27.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.1°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.8/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
27.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
27.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
27.7/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.6°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27.7°
Sáng/Tối
27.7/ 28.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 27.3°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.3/ 28.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 28.3°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.8°
Sáng/Tối
27.2/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:15
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 29.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:22
Thấp/Cao

24.8°/29.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.99 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

0.53