Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:36 | 22/04/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.9/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.9/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29.7/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.3/ 31.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.2/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
26.2/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 24.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 25.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

24.9°/31.1°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.45