Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:30 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1000 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 26°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1000 mb

Gió

10.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Quận Kiến An
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 24°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:47
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

4 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0