Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:25 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
20/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Quận Kiến An
Đã cập nhật 24 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Thấp/Cao

21°/27°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.52