Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 01/04/2023
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Sương mờ 20°

C

F

Sương mờ

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

4.6 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0