Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:15 | 23/04/2024
Ngày/Đêm
28.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 26.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 26.9°
Sáng/Tối
26.7/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.9/ 27.2°
Sáng/Tối
25.1/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 26.4°
Sáng/Tối
27.3/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.7/ 26°
Sáng/Tối
26.8/ 32.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

7.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.5°
Sáng/Tối
26.4/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

7.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 30.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 28.3°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 33.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Thấp/Cao

25.9°/31.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0