Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:00 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa vừa

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
1.93 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
2.94 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
80%
1.07 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mây rải rác Mây rải rác
81%
0.38 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây cụm

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
1.51 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
2.63 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
84%
2.64 km/giờ

10:00

31°C / 35°C
Mây cụm Mây cụm
63%
3.17 km/giờ

13:00

33°C / 37°C
Mây cụm Mây cụm
52%
0.59 km/giờ

16:00

30°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.52 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.36 km/giờ

22:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa nhẹ

01:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.01 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.29 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.63 km/giờ

10:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
2.49 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.58 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.97 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
5.28 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
6.24 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:44
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.26 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.77 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.91 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
4.04 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
4.12 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
4.95 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.85 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.05 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.66 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.71 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
2.5 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
93%
3.4 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
3.9 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
4.82 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.24 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.72 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.45 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.32 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.29 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
2.65 km/giờ
Quận Kiến An
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 30°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0