Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:46 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:48
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
21/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:50
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Thấp/Cao

19°/21°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1014 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0