Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:40 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:29
Nhiều mây
Quận Kiến An
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 38°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:37
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.69 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.46

Tin tức thời tiết