Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:14 | 04/12/2023
Thấp/Cao
20.4/ 20.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.5/ 20.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
20.1/ 20.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.4/ 22.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.3/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.6/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.5/ 21.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
20.5/ 20.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Mây cụm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Thấp/Cao

20.5°/25.3°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

7 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

18.9 °C

Chỉ số UV

0.95