Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:31 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 26°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 26°
Sáng/Tối
26.4/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.6°
Sáng/Tối
25.1/ 29.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.1/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.6°
Sáng/Tối
26.8/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 28.7°
Sáng/Tối
27.8/ 33.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 25.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Thấp/Cao

25.7°/31.8°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0