Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:35 | 23/10/2021
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Ít mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Quận Hồng Bàng
Đã cập nhật 4 phút trước
Bầu trời quang đãng 24°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:23
Thấp/Cao

17°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

0.88