Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:42 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33/ 29.2°
Sáng/Tối
29/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 29.1°
Sáng/Tối
29.4/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.9/ 32.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29.8°
Sáng/Tối
27.7/ 33.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 29°
Sáng/Tối
27.5/ 31.8°
Áp suất

997 mb

Gió

10.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27°
Áp suất

977 mb

Gió

18.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.8/ 26.7°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.1°
Sáng/Tối
26.8/ 30.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.2/ 28.7°
Sáng/Tối
27.3/ 31.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28.7°
Sáng/Tối
28.2/ 32.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.6/ 29.7°
Sáng/Tối
28.3/ 32.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.2°
Sáng/Tối
28.5/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 28.2°
Sáng/Tối
28.7/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:38
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 32.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Thấp/Cao

30°/35.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

28.1 °C

Chỉ số UV

5.79