Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:17 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
23.3/ 20.9°
Sáng/Tối
20.5/ 22.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.6/ 19.4°
Sáng/Tối
20.6/ 20.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.5/ 20.7°
Sáng/Tối
19.3/ 22.6°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
24.4/ 21.4°
Sáng/Tối
19.8/ 24.6°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
25.7/ 23.2°
Sáng/Tối
22.3/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.4/ 23.5°
Sáng/Tối
23.1/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 23.9°
Sáng/Tối
23.9/ 24.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 23.8°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27.4/ 23.6°
Sáng/Tối
22.8/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
27.5/ 23.1°
Sáng/Tối
22.8/ 26.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.6/ 21°
Sáng/Tối
23.7/ 24.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.1/ 19.6°
Sáng/Tối
19.3/ 19.6°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
14.4/ 11.7°
Sáng/Tối
16/ 13.6°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
8.3/
Sáng/Tối
9.8/ 9.6°
Áp suất

1027 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
7.2/ 9.8°
Sáng/Tối
8.8/ 8.8°
Áp suất

1030 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Thấp/Cao

19.6°/25.3°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

17.8 °C

Chỉ số UV

0