Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:33 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Quận Hồng Bàng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:23
Thấp/Cao

20°/27°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0