Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:27 | 28/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 20°
Sáng/Tối
25/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Quận Hồng Bàng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 29°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:11
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.17 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0