Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 23:52 | 04/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
14/ 20°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 17°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mây rải rác
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Bầu trời quang đãng
Quận Hồng Bàng
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 16°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1022 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0