Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:13 | 10/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36/ 29°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
28/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 29°
Sáng/Tối
29/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

999 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 30°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Thấp/Cao

27°/37°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

1.68