Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:21 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.7/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25.2/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 26.7°
Sáng/Tối
26.8/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 27.9°
Sáng/Tối
26.8/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.4/ 27.8°
Sáng/Tối
26.2/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26.3/ 31.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:14
Thấp/Cao

24°/31.3°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

23.3 °C

Chỉ số UV

0.45