Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:37 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
15/ 20°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 17°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Quận Hồng Bàng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 18°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 17°.

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Thấp/Cao

15°/21°

Độ ẩm

59%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

10 °C

Chỉ số UV

1.12