Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:53 | 28/09/2023
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
9.43 km
Áp suất

1014 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
29/ 29°
Tầm nhìn
8.08 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa cường độ nặng 24°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

24°/30°

Độ ẩm

92%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.19 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

1.66