Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:44 | 24/05/2024
Thấp/Cao
26.2/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.6/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.5°
Tầm nhìn
9.35 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28.7/ 28.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30.4/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31/ 30.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.6/ 27.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 36.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

25.9°/32.3°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.07 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0.07