Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:02 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1003 mb

Gió

10.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
20/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mây thưa
Đã cập nhật 22 phút trước
Bầu trời quang đãng 28°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:50
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.03 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0