Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:03 | 21/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
26/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 18°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
19/ 27°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Ít mây
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Hải Dương
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 26°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Thấp/Cao

16°/28°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.72 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0