Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32/ 28.1°
Sáng/Tối
25.6/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 26.3°
Sáng/Tối
27/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.6°
Sáng/Tối
26.2/ 29.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
26.1/ 32.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 29.9°
Sáng/Tối
28.2/ 37.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.4/ 27.8°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
27/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.6°
Sáng/Tối
28.5/ 33.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.3°
Sáng/Tối
27/ 32.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29°
Sáng/Tối
28/ 35.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.5°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.1/ 23.1°
Sáng/Tối
23.3/ 23.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.8/ 24.1°
Sáng/Tối
23.4/ 24.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.5/ 24.2°
Sáng/Tối
23.2/ 25.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mưa nhẹ 28.4°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Thấp/Cao

26.1°/33.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.08 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0