Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:11 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 34°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mây cụm
Hải Dương
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.97 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0