Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:11 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
35/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:09
Mây cụm
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:10
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:06
Thấp/Cao

21°/35°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.53