Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:50 | 05/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
29/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
28/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
29/ 31°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
29/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
29/ 29°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
28/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
28/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 32°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Thấp/Cao

26°/34°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.07 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

7.18