Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:08 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
26.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 27.4°
Sáng/Tối
27.4/ 29.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28.5°
Sáng/Tối
29/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây thưa
Ngày/Đêm
35.7/ 29.6°
Sáng/Tối
28.2/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.9/ 30.3°
Sáng/Tối
28.1/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.1/ 30.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35/ 30.8°
Sáng/Tối
30.2/ 32.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 22.5°
Sáng/Tối
28.7/ 25.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.6/ 21.1°
Sáng/Tối
21.7/ 21.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.6/ 20.1°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20.4°
Sáng/Tối
21.4/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.6/ 21.3°
Sáng/Tối
22.9/ 22.5°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 22.2°
Sáng/Tối
22.8/ 25.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:21
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.2/ 23.5°
Sáng/Tối
23.6/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25.6/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 30.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 27°
Sáng/Tối
28.8/ 30.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.8/ 28.1°
Sáng/Tối
29.3/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 28°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34.6/ 28.1°
Sáng/Tối
29/ 30.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 30.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 27.7°
Sáng/Tối
28.4/ 29.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.5/ 29.4°
Sáng/Tối
28.4/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 30.4°
Sáng/Tối
29.7/ 32.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mây rải rác
Ngày/Đêm
35.8/ 31°
Sáng/Tối
29.7/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36.4/ 30.7°
Sáng/Tối
29.5/ 33.6°
Áp suất

998 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
36.5/ 27.5°
Sáng/Tối
30/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 28°
Sáng/Tối
26.8/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:28
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 12 phút trước
Nhiều mây 27.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.4°/34.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.02 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

1.85