Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:50 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây thưa
Ngày/Đêm
17/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

6.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
12/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây thưa
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:18
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:19
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 14°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
14/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:20
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 13°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 15°
Sáng/Tối
13/ 16°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
20/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:23
Mây cụm
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
19/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:26
Mây cụm
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:28
Mưa nhẹ
Hải Dương
Đã cập nhật 20 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.89 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

0