Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 00:24 | 05/12/2021
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
19/ 20°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
19/ 23°
Áp suất

1024 mb

Gió

2.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 22°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
17/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mây cụm
Hải Dương
Đã cập nhật 24 phút trước
Ít mây 16°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Thấp/Cao

14°/25°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1023 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.3 km/giờ

Điểm ngưng

7 °C

Chỉ số UV

0