Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:59 | 24/04/2024
Ngày/Đêm
29.3/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 32.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 35.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
27.2/ 32.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 29°
Sáng/Tối
27.1/ 34.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
36.4/ 27.5°
Sáng/Tối
27.8/ 32.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.2°
Sáng/Tối
26.5/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 33.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27°
Sáng/Tối
26.9/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 29.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:16
Thấp/Cao

24.7°/34.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.35 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

4.17