Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 11:04 | 27/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:33
Mưa vừa
Hải Dương
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:30
Thấp/Cao

26°/33°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.44 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

9.68