Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:57 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
27/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa nhẹ
Hải Dương
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:46
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.91 km/giờ

Điểm ngưng

27 °C

Chỉ số UV

0