Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:34 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
27/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34/ 29°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 29°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
27/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27°
Sáng/Tối
27/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 28°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa vừa 26°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:34
Thấp/Cao

26°/37°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

8.74 km

Gió

1.96 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0