Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:40 | 12/04/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 26°
Sáng/Tối
23.6/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 29.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.5°
Sáng/Tối
25/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 31.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:14
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 27.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 30.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:12
Thấp/Cao

23.3°/32.5°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.11 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0