Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:32 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.3/ 24.2°
Tầm nhìn
4.7 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
24.7/ 24.1°
Tầm nhìn
3.21 km
Áp suất

996 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.9/ 25°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
29.3/ 29.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.4/ 30.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
30/ 30.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.1/ 27.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

997 mb

Mây cụm
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa cường độ nặng 26.2°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:36
Thấp/Cao

24°/32.8°

Độ ẩm

98%

Áp suất

994 mb

Tầm nhìn

1.03 km

Gió

9.52 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0.27