Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:19 | 11/12/2023
Thấp/Cao
23.3/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.2/ 23.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
23.6/ 23.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.6/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29/ 28.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.9/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.9/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Thấp/Cao

22.5°/28.4°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.99 km/giờ

Điểm ngưng

21.7 °C

Chỉ số UV

0.04