Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 03:23 | 21/05/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 24°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Nhiều mây
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Thấp/Cao

22°/26°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0