Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:31 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
30.5/ 28.8°
Sáng/Tối
25.7/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26°
Sáng/Tối
25.8/ 29.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28°
Sáng/Tối
26.6/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 29.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 28.8°
Sáng/Tối
27.4/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.7/ 28.8°
Sáng/Tối
27.2/ 31.4°
Áp suất

999 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 27.6°
Sáng/Tối
28.6/ 31.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 28.4°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 28.1°
Sáng/Tối
27.1/ 33.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mưa nhẹ 27.2°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

25.1°/32.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.01 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

0