Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:56 | 31/01/2023
Ngày/Đêm
22/ 16°
Sáng/Tối
12/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 19°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 13°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 12°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:42
Thấp/Cao

12°/24°

Độ ẩm

45%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.22 km/giờ

Điểm ngưng

1 °C

Chỉ số UV

0