Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 04/12/2023
Ngày/Đêm
22/ 20.8°
Sáng/Tối
19.4/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.3/ 20.4°
Sáng/Tối
19.6/ 23.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.9/ 20.5°
Sáng/Tối
20.9/ 20.4°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 20.6°
Sáng/Tối
19.3/ 27°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:12
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24.2/ 21.8°
Sáng/Tối
19.3/ 25.1°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:12
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.7/ 23.4°
Sáng/Tối
22.2/ 27.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 23.1°
Sáng/Tối
23/ 26.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 23.1°
Sáng/Tối
23.2/ 25.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
23.2/ 26.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 23.7°
Sáng/Tối
22.4/ 28.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:13
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 8 phút trước
Nhiều mây 23.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Thấp/Cao

19.3°/26.3°

Độ ẩm

68%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

17.5 °C

Chỉ số UV

0.95