Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 03:09 | 19/10/2021
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
24/ 17°
Áp suất

1016 mb

Gió

7.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1022 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:23
Nhiều mây
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật 60 phút trước
Nhiều mây 20°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:27
Thấp/Cao

20°/30°

Độ ẩm

90%

Áp suất

1017 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.92 km/giờ

Điểm ngưng

18 °C

Chỉ số UV

0