Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:25 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31.5/ 28°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 26.7°
Sáng/Tối
25/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.9/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.3/ 26.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.8°
Sáng/Tối
26.7/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 28.4°
Sáng/Tối
27.9/ 30.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 5 phút trước
Nhiều mây 28°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 30.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:26
Thấp/Cao

25.1°/33.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.7 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0