Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:54 | 29/11/2022
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
26/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 20°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:11
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 14°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
18/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:12
Mưa nhẹ
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 30°.

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:11
Thấp/Cao

17°/30°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0