Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:05 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
25.3/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 26.6°
Sáng/Tối
26.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 28.5°
Sáng/Tối
26.7/ 31.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.3/ 29.6°
Sáng/Tối
28.8/ 36.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.2/ 27.5°
Sáng/Tối
27.9/ 28.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.5°
Sáng/Tối
26.5/ 30.1°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.4/ 28.1°
Sáng/Tối
26.1/ 32.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 28.9°
Sáng/Tối
27.9/ 32.7°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 28.9°
Sáng/Tối
27.3/ 32.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.8°
Sáng/Tối
27.6/ 32.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.8°
Sáng/Tối
29/ 30.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.6/ 23.3°
Sáng/Tối
24.4/ 23.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.7/ 24.3°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24.8°
Sáng/Tối
23.2/ 25.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mưa nhẹ 28.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Thấp/Cao

26.2°/33.1°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.85 km/giờ

Điểm ngưng

25.9 °C

Chỉ số UV

0