Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:57 | 01/10/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
20/ 28°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mưa vừa
Đã cập nhật 12 phút trước
Bầu trời quang đãng 27°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Thấp/Cao

25°/32°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.83 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0