Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:23 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:06
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
21/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

93%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.87 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0