Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 28/10/2021
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

6.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1023 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:15
Ít mây
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:21
Thấp/Cao

19°/22°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.46 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0.02