Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:17 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
26/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28°
Sáng/Tối
26/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

999 mb

Gió

4.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 29°
Sáng/Tối
27/ 35°
Áp suất

998 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 28°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

997 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:32
Mưa vừa
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:27
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.14 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0