Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:29 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
33.7/ 29.1°
Sáng/Tối
28.9/ 31.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ

01:00

31.7°C / 39°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.38 km/giờ

04:00

30.2°C / 37.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.69 km/giờ

07:00

30.2°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.75 km/giờ

10:00

32.2°C / 39.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
63%
1.43 km/giờ

13:00

32.6°C / 39.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.58 km/giờ

16:00

31.8°C / 38.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.18 km/giờ

19:00

30.4°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.15 km/giờ

22:00

29.4°C / 36.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.1 km/giờ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.5°
Sáng/Tối
27.6/ 32.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ

01:00

28.3°C / 34.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.46 km/giờ

04:00

28.4°C / 32.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.13 km/giờ

07:00

29.7°C / 35.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
1.77 km/giờ

10:00

32.5°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
2.98 km/giờ

13:00

34.9°C / 41.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
55%
3.54 km/giờ

16:00

32.4°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.34 km/giờ

19:00

30.4°C / 36.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
0.94 km/giờ

22:00

29.1°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.27 km/giờ
Ngày/Đêm
33.9/ 29.9°
Sáng/Tối
28.5/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa nhẹ

01:00

29.7°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.2 km/giờ

04:00

28.6°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.38 km/giờ

07:00

29.3°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
1.73 km/giờ

10:00

33.7°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
0.75 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
57%
2.78 km/giờ

16:00

34.4°C / 41.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
1.23 km/giờ

19:00

30.2°C / 37.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.56 km/giờ

22:00

29.9°C / 35.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
82%
2.71 km/giờ
Ngày/Đêm
33.6/ 28.8°
Sáng/Tối
28.3/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Mưa vừa

01:00

29.7°C / 35.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
2.55 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
3.01 km/giờ

07:00

29.8°C / 36.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.49 km/giờ

10:00

33.8°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.87 km/giờ

13:00

34.4°C / 41.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
62%
3.5 km/giờ

16:00

32.7°C / 39.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
72%
4.6 km/giờ

19:00

29.8°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
4.1 km/giờ

22:00

28.9°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
3.74 km/giờ
Ngày/Đêm
33.8/ 29°
Sáng/Tối
28.6/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

6.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:37
Mưa nhẹ

01:00

28.9°C / 34.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
4.48 km/giờ

04:00

28.9°C / 35.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
4.4 km/giờ

07:00

29.1°C / 36.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
4.56 km/giờ

10:00

33.3°C / 40.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
4.96 km/giờ

13:00

33.5°C / 40.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
6.1 km/giờ

16:00

31.3°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
6.17 km/giờ

19:00

29.7°C / 35.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.63 km/giờ

22:00

28.8°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
3.31 km/giờ
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 31.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:36
Thấp/Cao

27.1°/34.2°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1000 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.39 km/giờ

Điểm ngưng

28.8 °C

Chỉ số UV

0