Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 01:05 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
26/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa cường độ nặng

01:00

29°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.76 km/giờ

04:00

28°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.21 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
0.93 km/giờ

10:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.31 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
2.5 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
2.73 km/giờ

19:00

24°C / 24°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
3.21 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
98%
2.63 km/giờ

04:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.26 km/giờ

07:00

24°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.35 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.62 km/giờ

13:00

29°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
3.38 km/giờ

16:00

28°C / 33°C
Mưa vừa Mưa vừa
80%
1.96 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
2.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.11 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa rất nặng

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.5 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa rất nặng Mưa rất nặng
99%
1.65 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.45 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.52 km/giờ

13:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.26 km/giờ

16:00

28°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
1.81 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
0.86 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.07 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa cường độ nặng

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.8 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.56 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.41 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
1.83 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
95%
1.16 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
0.73 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
0.68 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.36 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.35 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.72 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
1.51 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.31 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.26 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
3.55 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.26 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
88%
1.73 km/giờ
Thị xã Kinh Môn
Đã cập nhật 1 phút trước
Nhiều mây 29°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

23°/29°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

28 °C

Chỉ số UV

0