Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:14 | 23/07/2024
Thấp/Cao
24.9/ 24.7°
Tầm nhìn
9.79 km
Áp suất

995 mb

Mưa cường độ nặng
Thấp/Cao
24.8/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

995 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.3/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
30.6/ 30.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

993 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

994 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

996 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa rất nặng 26.9°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:36
Thấp/Cao

24.4°/31.9°

Độ ẩm

97%

Áp suất

996 mb

Tầm nhìn

2.35 km

Gió

8.64 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0.22