Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:18 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

5.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Thành Phố Hải Dương
Đã cập nhật 29 phút trước
Mưa vừa 25°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:43
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.22

Tin tức thời tiết