Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:25 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
30.1/ 28.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
28.1/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 29°
Sáng/Tối
28.3/ 30.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.5°
Sáng/Tối
29.1/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30°
Sáng/Tối
29.9/ 30.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.3°
Sáng/Tối
29/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 28.5°
Sáng/Tối
28.2/ 30°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 29.3°
Sáng/Tối
28.9/ 30.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.1°
Sáng/Tối
29.5/ 31.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 29.5°
Sáng/Tối
29.2/ 31.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.2°
Sáng/Tối
29.5/ 31.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.2/ 29.2°
Sáng/Tối
29.6/ 30.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 29.9°
Sáng/Tối
29.6/ 30.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 28°
Sáng/Tối
29.7/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.9/ 28.6°
Sáng/Tối
28.9/ 29.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.7°
Sáng/Tối
29.5/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.7/ 29.6°
Sáng/Tối
29.6/ 31.5°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.3/ 29.1°
Sáng/Tối
29.7/ 32°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.4°
Sáng/Tối
29.6/ 31.9°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.3/ 29.9°
Sáng/Tối
29.7/ 31.7°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 29.9°
Sáng/Tối
29.1/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 28.3°
Sáng/Tối
29.3/ 30.5°
Áp suất

999 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 29.6°
Sáng/Tối
28.1/ 30.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.6/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 30.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 28.1°
Sáng/Tối
29.8/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 29.7°
Sáng/Tối
28.4/ 30.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28.7°
Sáng/Tối
30/ 30.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 27.5°
Sáng/Tối
29.4/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.1/ 28°
Sáng/Tối
29.5/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:39
Mây thưa
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 31°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:37
Thấp/Cao

28.6°/37.4°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.36 km/giờ

Điểm ngưng

28.2 °C

Chỉ số UV

0